درخواست پروژه یا فایل

اگر به دنبال فایل یا پروژه ای هستید که در وب سایت ما وجود ندارد و شما به ان احتیاج دارید  میتوانید با پر کردن این فرم و ارسال مشخصات آن برای ما
: کارشناسان سایت ۲۴  تومنی در کمتر از ۲۴ ساعت فایل یا پروژه درخواستی شما را بررسی می کنند .و در صورت تهیه آن فایل با ایمیل شما در ارتباط خواهند بود .و مبلغ فایل یا پروژه را به شما ارسال می کنند . و در صورت تمایل میتوانید هزینه آن را پرداخت کنید و فایل را به صورت یک لینک دانلود  دریافت کنید .